Hakkımızda

Misyonumuz

CRO – Klinik Araştırmaları derneğimiz, adından da anlaşılacağı gibi klinik araştırmaları desteklemeyi, sürekli eğitim ve bilimsel projeleri geliştirmeyi ve bilimsel toplantılar ile bilgi paylaşımında bulunmayı amaçlayan bir kuruluştur. 

Bu dernek kuruluşu itibariyle bazı görevleri misyon edinmiştir; 

  1. Dernek her türlü deneysel, klinik öncesi ve klinik, araştırmayı planlamayı, yapmayı ve yayın haline getirmeyi veya başka merkezlerce planlanan araştırmalara destek vermeyi, tüm sağlık, fen ve sosyal alanlarda sürekli eğitime katkıda bulunmayı amaçlar. Güncellenen bilgileri ilgili kişilere ulaştırmak için tıp alanları, eğitim ve sanat bilimleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında, kongre, kurs, sempozyum, çalıştay, inceleme gezisi, yemekli toplantı, bilimsel yarışma düzenlemek ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacındadır.
  1. İstikbal vadeden her seviyede öğrenci ve araştırma görevlisine burs vermek, öğretim üyesi veya araştırmacıların yurtiçinde ve yurtdışındaki eğitimlerine destek olmak, toplantılara katılmalarını sağlamak, araştırmaları için gerekli malzeme ve araçları temin etmek, ev ve iş yerlerinde daha iyi çalışma ve araştırma koşulları sağlamaktır. İmkan olduğunda hastaların tedavisi için gerekli tıbbi malzeme, protez cihaz, ilaç, gıda ve diğer gereksinimleri için maddi ve ayni katkıda bulunmaktır. Bu yardımları mümkün olduğunca kişileri rencide etmeden reklam unsuru olarak kullanmadan yapmaktır.

         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, araştırmacıları ödüllendirerek teşvik etmek.
  2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
  4. Toplantılar yemekler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı geziler fuar ve sergiler düzenlemek veya bunlara katkı sağlamak,
  5. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki bilimsel dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
  6. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, BAP, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerine aday olmak, katılmak ve yürütmek

Vizyonumuz

CRO – Klinik Araştırmaları Derneği’nin Vizyonu: Derneğimizin vizyonu aşağıda özetlenmiştir:

·        Gerek ülkemizin gerekse yurtdışındaki hekimlerin ortak klinik araştırmalar yapabilmeleri için aralarındaki dayanışmayı pekiştirmek ve iş birliğini geliştirmek amacıyla bir komünikasyon ağı oluşturarak tek başına çalışan meslektaşlara veya gereksinim duyulduğu anda yardımcı olacak kurumsal koşulları oluşturmuş olmak;

·        Mesleki uygulamalar alanının mesleğe ait tüm inceliklerin, hekimlik sanatının aktarılabilir tüm nitelikleri ve verdiğimiz hizmeti pekiştirici tüm öğelerin bir bilim ve sanat dalı titizliğiyle ele alındığı, derlendiği ve tıbbın hizmetine sunulduğu bir çalışma birikimi oluşturmak;

·        Meslektaşlarımız arasında sosyal etkinliklerin düzenli olarak yer alması;

·        Hekimlere yönelik bir bülten oluşturmak;

·        Hekimlere yönelik eğitsel toplantıların tarzlarıyla özgün ve örnek olmaları;

·        Hekimlere yönelik yararlanabilecekleri elektronik kütüphaneler oluşturmak;

·        Halk sağlığını korumak amacı ile uzmanlık dalımızla ilgili koruyucu çalışmaların içinde yer almak;

·        Yöresel veritabanları oluşturarak tıbbi, uygulamaya yönelik pek çok alanda rehber bilgileri kullanıma sunmak;

·        Yenilikçi anlayışı benimsetici olmak.

 

CRO – Klinik Araştırmaları Derneği

Ambleminin  Simgesel  Anlamı

Kalp: Bu dernek araştırmacı ve eğitim gönüllüleri tarafından kurulmuş bir sevgi yumağıdır. Kalp figure bu sevgi yumağını betimlemektedir.

Yarım elma: Pek çok kurum, ilaç geliştirmek  ve eğitim için görev yapmaktadır. Bizim yapabildiğimiz sadece bir yarım elma kadardır. Ama bu yarım elma kadar destek, kalbimizden doğmaktadır.

Meşale: Elmanın yaprağı eğitim meşalesini sembolize etmektedir.

Elma Çekirdeği:  Klinik araştırmalar zor ve titizlik gerektiren işlemlerdir. Bu çalışmaları yürüten değerli ve fedakar çekirdek kadroyu sembolize etmektedir.

Desteğinizi ve önerilerinizi bekleriz.

Sevgilerimizle

CRO  Klinik Araştırmaları Derneği Başkanı

Prof.Dr. Cemal Cingi

crodernegi@gmail.com

tr_TRTürkçe