Çiğnenmemiş Topraklarda Alerji ve Hava Yolları Toplantıları

Sürekli Eğitim Ve Bilimsel Araştırmalar Derneği neden çiğnenmemiş topraklarda toplantı planlama ihtiyacı duymaktadır? 

 

Bilindiği gibi bilimsel toplantılar yurdumuzda en sık Antalya, İzmir ve İstanbul’ da planlanmaktadır. Dünya ölçeğinde baktığımızda ise toplantıların sıklıkla Paris, Barselona, Roma, Prag gibi ilgi odağı kentlerde düzenlendiği görülmektedir.

 

Çiğnenmemiş Topraklarda alerji ve hava yolları toplantıları yapmanın amacı, sürekli eğitime katkıda bulunmaktır. Bölgesel olarak görülen hastalıkları incelemek ve bölgelerinde çok görüldüğü için deneyimi artmış bölge hekimleriyle bilgi alışverişinde bulunabilmek eğitime önemli katkı sağlamaktadır.  Derneğimiz ilgi odağı kentlerin dışında ulaşımı zor ve yorucu da olsa, eğitim için bu uzak bölgelerde toplantı yapmayı görev saymaktadır.

Örneğin Küba nın subtropikal iklimi nedeniyle rinosinüzit sıklığının artmış olması, bu bölgede endoskopik sinüs cerrahisindeki gelişmenin önemli bir nedenidir. Uzakdoğunun Tayland, Kamboçya, Vietnam gibi ülkelerinde, bir çok yerleşim yerinde tropik iklim nedeniyle mantar enfeksiyonları ve parazitoz çok görülmekte, bu bölgede çalışan hekimler bu konularda çok deneyim sahibi olmaktadır. Oysa yüksek rakımlı farklı bir çiğnenmemiş toprakta bu rahatsızlar hiç görülmezken, parsiyel oksijen basıncında değişiklik, kuru hava nedeniyle diğer bölgelerde sık görülmeyen  farklı hastalıklar ile karşılaşılmaktadır.

İçinde bulunduğumuz her şeyin küreselleştiği bilgi çağında,  sadece Avrupa ve Amerika değil dünyanın geri kalan toplumlarıyla da mesleki ve kültürel iletişimi arttırmak dernek hedeflerimizdendir. Farklı ülkeler ve toplumlar arasındaki köprülerin kurulmasında,  mesleğimizin oldukça anahtar bir rolü olabileceğine inanıyoruz.  İnsanlığın ortak gelişimi  ve dünya barışının için, hekimlik mesleğinin sadece ameliyat yapıp, ilaç tedasi uygulamanın ötesinde çok daha fazla görev ve sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde toplantılar düzenleme projelerimizin temelindeki asıl motivasyonumuz da bu misyonumuza uyan  etik inancımızdır.

Bu bağlamda örnek olarak Aralık 2012′ te düzenlediğimiz “3. Çiğnenmemiş Topraklar Vietnam- Kamboçya ” ortak toplantımızdan anılarda kalan bazı fotoğralar aşağıda sunulmuştur. Sırasıyla: Fotoğraf 1-2-3 Vietnam’ın  en büyük hastanesi Cho Ray hastanesi ziyaretimizden, Fotoğraf 4: Siem Reap “Kantha Borna Çocuk Hastanesi” ziyaretimiz, Fotoğraf 4: Sieam Reap “Ağır İşitme Engelliler Eğitim ve El  Sanatları Atölyesi” ziyaretimiz, Fotoğraf 5 ise Angchor Wat tapınağı merdivenlerinden olup,  Kamboçya’ya kadar gelen meslektaşlarımıza dünyanın bu en görkemli mabetlerinden birini göstermemek abes olurdu diye düşünüyoruz. Toplantılarımızın  bilimsel yönünün yanında kültürel ve sosyal yönlerini de üst düzeyde tutmak dernek vizyonu hedeflerimizdendir.

Hedefimiz insan sağlığı için en üst düzeyde bilgiye ulaşmak ve  edindiğimiz bilgileri sürekli güncellemektir, koşullar ve uzaklık gözümüzü yıldıramaz.

Sevgilerimle

Prof.Dr. Cemal Cingi

Sürekli Eğitim Ve Bilimsel Araştırmalar Derneği Başkanı

Yorum bırakın

tr_TRTürkçe